Privacyverklaring Residence Care Huisoppasdiensten

Laatste aanpassing: 11 mei 2018

Uw privacy is voor Residence Care van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website Residence Care Huisoppasdiensten allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Residence Care Huisoppasdiensten via ons algemene e-mailadres info@residencecare.nl of bel: +31(0)572-363810

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen om contact op te nemen.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Reclame

Wij willen u mogelijk graag aanbiedingen sturen of u op de hoogte brengen van nieuwe producten en diensten. Dit doen wij eventueel:

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet. E-mails zoals nieuwsbrieven bevatten een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit ten alle tijde aangeven, bijvoorbeeld als u gebeld wordt of op enig andere manier benaderd wordt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Wij gebruiken cookies op deze website. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. De mogelijkheid bestaat dat sommige functionaliteit van de website dan niet meer correct werkt.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

U hebt de volgende rechten:

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Residence Care Huisoppasdiensten
Hogeweg 9
8131 RJ Wijhe, Overijssel
info@residencecare.nl
+31(0)572-363810